Stress er ofte et tema på flere arenaer, men hva ligger egentlig i begrepet stress?
Det engelske ordet
stress betyr belastning eller påkjenning. Det finnes ingen entydig definisjon av hva som er å anse som stress. Dette skyldes blant annet ordets vide betydning, samt hva som oppleves som stress er helt individuelt og vil derfor i liten grad kunne defineres nøyaktig.

Stress er et utbredt problem i dagens samfunn og er blant de ledende årsakene til langvarig sykemelding og uførhet i Norge. Vi lever i en hverdag med forventninger fra både oss selv og fra miljøet rundt oss. Ønsket om å innfri forventningene fra blant annet jobb, familie, skole og venner kan for mange bli for mye. Har du kjent på følelsen av at du ikke strekker helt til? Følelsen av at du har lyst til å gi 120% på jobb og 120% som kjæreste/foreldre/venn osv? Og når du ser regnestykke skjønner du at dette blir en utfordring.

Om noe oppleves som stress avhenger av ytre og eventuelt indre faktorer og hvordan vi håndterer disse påkjenningene.

Hvordan påvirker det oss?

Et høyt stressnivå vil muligens kunne påvirke og øke pasientens smertebilde, samt at stresset i seg selv vil kunne være en av årsakene til smertene. Det er imidlertid viktig å poengtere at stress er en livsviktig fysiologisk funksjon som vi ikke kan være foruten. Det er først når stresset blir langvarig at problemene oppstår.

Når stresset blir langvarig klarer vi i mindre grad å regulere stressresponsen. Det blir vanskelig å ”skru av” på grunn av et konstant forhøyet nivå av stresshormoner(kortisol) i blodet. Et forhøyet kortisolnivå gjør at kroppen mobiliserer energi, selv om vi ikke har behov for det. Dette gjør igjen at det blir vanskelig å slappe av i situasjoner hvor stressorene egentlig ikke er til stedet.

Langvarig stress vil kunne påvirke flere av kroppens systemer og funksjoner:

  • Hjerte- og karsystemet
  • Nedsatt hukommelse
  • Nedsatt immunforsvar
  • Søvnproblemer
  • Dårlig hud
  • Vektoppgang
  • Negative følelser/depresjon/angst

Stress er et paradoks. Det beskytter oss ved akutte hendelser, men når stresset pågår over lengre tid vil det kunne føre til skade og utvikling av sykdommer.

Mitt beste tips er å kartlegge hvilke faktorer som er med på å skape stress i din hverdag. Planlegging og tilrettelegging kan gjøre dagen så mye bedre og enklere å gjennomføre. Ønsker du andre tips, se mitt forrige innlegg om stress her!

Ønsker du noen tips til å redusere stress og smerte i din hverdag, send meg gjerne en mail på: tonje@city-klinikken.no

Ha en fin og stressfri dag,

Osteopat Tonje