AKUPUNKTUR

 Medisinsk akupunktur

Dette er en nyere form for akupunktur som også går under benevnelsene triggerpunktsakupunktur og neurofysiologisk akupunktur. Denne typen akupunktur baserer seg på medisinsk forskning og neurofysiologiske prinsipper. Ved denne typen akupunktur settes nålene i triggerpunktene for å løse opp spenninger.

Dry-needling

Smertebehandling av triggerpunkter ved hjelp av nåler, og er en effektiv behandlingsmetode for smerter fra muskler. Teknikken er basert på vestlig anatomiske og nevrofysiologiske prinsipp.

Akupunktur 2000

Dette er en form for akupunktur som ble presentert for allmennheten første gang 2.januar 2000 på en verdenskongress i Columbo. På denne kongressen ble opphavsmannen, John Boel, kåret til årets akupunktør. Det ble på denne kongressen hevdet at behandlingsformen kan hjelpe 80% av alle som har smerter. Akupunktur 2000 virker via nervebanene og ikke via meridiansystemet slik den kinesiske akupunkturen gjør.

Dyktige naprapater

Jeg har gått til behandling på City-klinikken for en betennelse i armen og har vært utrolig fornøyd med det! Det er dyktige naprapater som gir en utrolig god behandling og oppfølging av pasientene sine. Jeg har i tillegg benyttet meg av tilbudet deres om et skreddersydd treningsopplegg som har hjulpet mye på skaden min. Jeg har fått full gjennomgang av treningsopplegget, gode øvelses-beskrivelser og en utrolig god oppfølging som jeg syns går utover det en vanligvis ser i denne servicebransjen.

Maren