Bedrift

Viste du at muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til sykemeldinger og uføretrygd. Statistikk fra ikstrygdeverket viser at mer enn 50 % av erstattede sykepengedager utover arbeidsgiverperioden skyldes muskel- og skjelettplager. Det blir stadig vanligere med plager som stiv nakke, hodepine, musearm, tennisalbue, ryggplager etc. Årsakene er stillesittende arbeid, dårlig ergonomi, monotone arbeidsoppgaver, stress osv. Det koster bedriftene store summer årlig i form av høyt sykefravær, dårlig arbeidsmiljø og mindre effektivitet. Dette ønsker vi å kunne gjøre noe med!

25 % av alle yrkesaktive personer angir at de er plaget med muskel- og skjelettsmerter. Det er for mange. Muskel- og skjelettplager fører til nedsatt produktivitet og økt sykefravær og dermed tapte inntekter og økte utgifter for hver enkelt bedrift. Har du råd til det?

Hva kan naprapaten ved City-Klinikken bidra med?

  • Ergonomisk gjennomgang av arbeidsplassen og individuell tilpasning av den enkeltes arbeidsplass.
  • Finne årsaken til skader/belastningsskader.
  • Behandling av eventuelle belastningsskader.
  • Forebyggende behandling.
  • Informere om forebyggende tiltak.
  • Råd og veiledning om trening og hjemmeøvelser.
  • Kontortrim og treningstimer.

Dette gir deres bedrift friskere og mer produktive medarbeidere og vil øke både helse og trivsel! Ta vare på bedriftens ansatte, de er den viktigste ressursen en arbeidsgiver har. Et hvert tiltak for at personalet skal trives og fungere bra i sitt arbeid, fysisk som psykisk, er en lønnsom investering.

Ta kontakt med oss i dag for å skreddersy et behandlings- og rehabiliteringskonsept tilpasset din bedrifts ønsker og behov.

Behandling hjelper!

ISTINN har bedriftsavtale først og fremst for å unngå belastningskader, men også for å gi de ansatte «det lille ekstra». Vi håper og tror at en slik avtale bidrar til økt fokus på forebygging og behandling av evt skader for alle ansatte.

ISTINN sine ansatte er veldig fornøyd med ordningen. Det lettvint for oss å benytte seg av den med tanke på at dere holder til 2 etg over oss. De ansatte som har/har hatt skader i skuldre/nakke har også sagt at behandlinger hos City-klinikken har bedret situasjonen.

Tone

ISTINN