Søvn er et av våre grunnleggende behov. Vi klarer oss med andre ord ikke uten å sove. Vi bruker omtrent 1/3 av livet vårt på å sove! Men vet du egentlig hva søvn er og hvorfor den er så viktig? Jeg skal i dette innlegget prøvet å gi deg et svar.

Søvn er kort fortalt en tilstand hvor kroppen er i dyp hvile. Når vi sover foregår det en rekke prosesser i kroppen som bearbeider dagens inntrykk, påvirker immunforsvaret og gjør oss klare for en ny dag.

Ulike søvnfaser

Vi kan skille mellom to «typer søvn:

 1. NREM («Non rapid eye moment» – søvn)
 2. REM /«Rapid eye movement»- søvn)

NREM- søvnen består av 4 faser, hvor vi gradvis kommer inn i en dypere søvn. Søvn i fase 4 (deltasøvnen) er den dypeste søvnen med lite aktivitet i hjernen. Det er denne søvnen som er den viktigste for god funksjon og følelsen av velvære. REM-søvnen starter ca. en halv time etter at du har sovnet og varer i starten ca. 10 minutter. Utover natten øker denne periodern til ca 30 min. Hjerneaktiviteten er her på et likt nivå som i våken tilstand. Det er først og fremst i denne fasen vi drømmer.

Disse stadiene gjentas flere ganger gjennom natten.

Hvor mange timer bør vi sove?

I løpet av livet har vi et varierende søvnbehov. Et voksent menneske trenger omkring 7-8 timers sammenhengende søvn. Barn har et større behov. Mange voksne sover mindre enn dette og føler seg tilfreds med det. Kroppen klarer i mange tilfeller å tilpasse seg et søvnmønster med ferre timer. Kvaliteten på søvnene har her også mye å si. For å oppnå de positive effektene av søvnen tyder det imidlertidig på at vi trenger minimum 7t.

Hvilke positive effekter har søvnen?

  • Energisparende på grunn av redusert kroppstemperatur når vi sover
  • Gjenoppbygger kroppens vev
  • Styrker immunforsvaret
  • Bedrer hukommelsen/lagrer informasjon
  • Påvirker humøret / «wellbeing»
  • Mindre mottakelig for stress
  • Apetittregulerende (Hormonregulert),
  • Redusere sannsynligheten for psykiske lidelser
  • Økt belastning på hjerte- og karsystemet

Tips til en bedre søvnkvalitet

  • Faste leggetider
  • Mørkt og kjølig rom
  • Unngå TV, mobilbruk og mye lys før du skal legge deg
  • Stå opp dersom du ikke får sove i løpet av 30-60 min
  • Ikke legg deg for tidlig og når du ikke er trøtt

Ønsker deg med dette en god natts søvn,

Din osteopat Tonje <3

9 ting legen din garantert ikke fortalte deg om mammakroppen!

You have Successfully Subscribed!