Mange gleder seg til ferie, fri og rolige dager.
Er du en av dem som syns det er litt vanskelig å koble av når ferien først kommer?
Blir ferien ofte preget smerter og/eller sykdom?
Jeg skal prøve å forklare deg hvorfor og gi deg noen tips til hvordan få en enda bedre ferie☺

Hva er egentlig stress?

Stress betyr påkjenning eller belastning.
Begrepet referer til et vidt spekter av fysiologiske og psykologiske påvirkninger(stressorer), samt vår totalreaksjon på disse.

Det er når stresset blir langvarig det virker mot sin hensikt og kan bli et helseproblem.

Hvorvidt vi opplever en påkjenning som stressende avhenger i stor grad av hvordan vi håndterer situasjonen vi er i. Klarer vi å finne ut hva som utløser stresset og hvorfor den aktuelle hendelsen trigger en stressreaksjon, kan vi lettere ta tak i problemet og gjøre noe med det. Stressorer som for stor arbeidsbelastning, familiesituasjon, forhold, tidsklemme osv. er faktorer vi er klar over kan oppleves som stressende. Det er også viktige arenaer hvor det er mulig og nødvendig å gjøre endringer.

Stressreaksjoner er normale fysiske responser som settes i gang når vi føler oss truet.

Stresset er en såkalt fight-or-flight-respons i kroppen som hjelper oss å overleve.

Hva kan langvarig stress føre til?

 • Nedsatt hukommelse
 • Søvnproblemer
 • Dårlig hud
 • Vektoppgang
 • Negative følelse/depresjon/angst • Nedsatt immunforsvar

Hvorfor kommer smertene når jeg har fri?

Når stresset blir langvarig klarer vi i mindre grad å regulere stressresponsen. Det blir vanskelig å ”skru av” pga. et konstant forhøyet nivå av stresshormoner(kortisol) i blodet. Et forhøyet kortisolnivå gjør at kroppen mobiliserer energi, selv om vi ikke har behov for det. Dette gjør igjen at det blir vanskelig å slappe av i situasjoner hvor stressorene egentlig ikke er til stedet.

På den andre siden vil langvarig stress kunne føre til et nedsatt immunforsvar og vi blir mindre motstandsdyktige. Når vi er ”på høygir” har ikke kroppen ”tid” til å ta inn over seg smerter og sykdom. Når vi derimot får fri og kroppen får hvile kommer plagene snikende. De fleste kan sikkert kjenne seg igjen i sykdom i etterkant av en eksamensperiode eller lignende.

Stress er ikke til å unngå, men det er små tiltak i hverdagen som vil kunne være med på å redusere stresset.
Ta en titt på listen under og se hvor du kan gjøre noen grep.

 1. Kartlegge hva som trigger stress i din hverdag
 2. Fir på kravene der det er mulig
 3. ”Tren” på situasjoner hvor du vet det blir stress, møt forberedt.
 4. Sett av mer tid til aktiviteter, sammenkomster osv. som gir energi og påfyll
 5. Meditasjon
 6. Pust

Med det ønsker jeg dere en GOD og STRESSFRI PÅSKE

<3  Osteopat Tonje

9 ting legen din garantert ikke fortalte deg om mammakroppen!

You have Successfully Subscribed!