Vet du forskjellen på akutte og kroniske/langvarige smerter? Er kroniske smerter noe du bare må lære deg å leve med? Jeg skal i dette innlegget prøve å forklare hovedforskjellene mellom de ulike fasene av et smertebilde. 

Forskjellen er først og fremst et definisjonsspørsmål og baserer seg på et tidsperspektiv. En mulig inndeling er: 

  • Akutt: opptil  3-6 uker
  • Subakutt: 3/6 – 12 uker
  • Kronisk/langvarig:  over 12 uker 

Inndelingen er relevant i forhold til prognose, valg av tilnærming og behandlingsforløpet. En akutt skade krever i utgangspunktet større grad av hvile og restitusjon sammenlignet med langvarige smertetilstander. Øvelser er ofte viktigere jo lengre plagene har vart, spesielt om de kommer og går.  Ved akutte smerter vil sanseopplevelsen normalt slutte når et smertestimuli opphører. Ved langvarige smertetilstander stiller dette seg noe annerledes. Samsvaret mellom en vevstrussel/skade og opplevelsen av smerte er dårligere. På grunn av endringer som skjer i vevet ved langvarige smertestilstander skal det i utgangspunktet et lavere stimuli til for at vi opplever smerte. Se mitt forrige innlegg om smerte for mer detaljer. 

Jeg møter daglig kunder som forteller meg at de har kroniske smertetilstander. Ofte med en forståelse av at de ikke kan bli kvitt plagene og må lære seg å leve med dem. I de fleste tilfellene av spesielt muskel- og skjelettplager er ikke dette tilfellet. Når det kommer til mer spesifikke tilstander som eksempelvis revmatiske tilstander, vil dette stille seg noe annerledes. Selve sykdommen vil du ikke kunne bli kvitt, men også hos denne pasientgruppen vil muskel- og skjelettsystemet kunne bli påvirket. Med andre ord, noen av smertene kan komme fra strukturer som vi kan gjøre noe med!

Ved en gjennomgang av kroppens funksjon og din hverdag, vil vi hos de fleste alltid kunne gjennomføre tiltak for å oppnå en bedre og mindre smertefull hverdag. Dette gjelder oss andre tilstander som du faktisk må lære deg å leve med. 

Ta kontakt om du har noen spørsmål knyttet til ditt smertebilde!

Ha en fin dag 😀

Din osteopat, 

Tonje

9 ting legen din garantert ikke fortalte deg om mammakroppen!

You have Successfully Subscribed!