Smerte er et ord vi er godt kjent med. Vi vet alle hvordan smerte føles og kan skille det fra andre sanseintrykk. Men hva er egentlig smerte? Viste du at følelsene dine, tidligere erfaring og den enkelte situasjon i stor grad påhvirker om et stimuli oppleves som smertefult? Les videre og finn ut av hva du kan gjøre for å påvirke dine smerter!

«Smerte er en subjektiv sensorisk eller emosjonell opplevelse, som opptrer i sammenheng med vesskade eller truende vevsskade».

Smertestystemet varsler om truende vevsskade lenge før vi føler smerte. I hjernen har vi mange ulike sentre, sentre som potensielt kan forsterke eller inhibere et smertestimuli. Om et stimuli oppleves som smerte avhenger av hjernens totale tolkning av disse. Du har sikkert kjent på at ryggsmertene kan være litt mer fremtrende på dårlige dager? Og at et nesten-overtråkket kan virke like vondt akkurat når det skjer, dersom du har hatt en lignende hendelse tidligere som ga stor skade? Kroppen husker tidligere erfaringen og humør, sinnstilstand, miljø mm. vil være faktorer som øker eller minsker et potensielt smertestimuli.

Ved akutte smerter vil sanseopplevelsen som oftest slutte når smertestimulie opphører. Ved langvarige smertetilstander stiller dette seg noe annerledes. Samsvaret mellom en vevstrussel/skade og opplevelsen av smerte er dårligere. På grunn av endringer som skjer i vevet ved langvarige smertestilstander skal det i utgangspunktet et lavere stimuli til for at vi opplever smerte.

I klinikken møter jeg ofte kunder som har hatt dårlige erfaringer med smerter i korsrygg, nakke osv. som de nå opplever igjen. Mange frykter at den nåværende smerten er det samme som de opplevde sist. Frykten for at dette er alvorlig, tidligere erfaringer, stress og lignende er alle faktorer som vil er med på å øke smertestimuliet. I tillegg til de mer biopsykososiale faktorene som nevnt over, reagerer vi ofte på smerter ved å skapere en bevegelsesvegring. Dette fører ofte til inaktivitet og skaper kompensatoriske mønstre, noe som også kan være med på å øke smertene.

Punktene over er ikke uttømmende, men kun noen eksempler på hva du kan være bevisst på neste gang du kjenner på kroppslige plager. Så min anbefaling er:

  • Prøv å oppretthold et tilnærmet likt normalt bevegelsesmønster (om mulig)
  • Oppsøk hjelp dersom du er usikker på om årsaken skal skyldes noe alvorlig eller noe som ikke går over av seg selv
  • Våre innstillinger, handlinger og aktive tiltak omkring smertene har i stor grad betydning
  • Trening og fysisk aktivitet er i de aller fleste tilfellene positivt og kan gjøre helingsprosessen mer effektiv + ha en forbyggende effekt
  • Kartlegg faktorer som er med på å øke smertebildet (depresjon, redsel, inaktivitet, tidligere erfaringer mm. )

Har du noen spørsmål knyttet til smerte, send meg gjerne en mail på tonje@city-klinikken.no

Ha en super smertefri dag 😀

Osteopat, Tonje

9 ting legen din garantert ikke fortalte deg om mammakroppen!

You have Successfully Subscribed!